• Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 4. apríla do 6. apríla 2018 v čase od 12:00 do 16:30 hod. v budove školy.

      K zápisu je potrebná účasť dieťaťa, doniesť rodný list dieťaťa a svoje osobné doklady. Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu.

      Tlačivá k zápisu do 1. ročníka si môžte stiahnuť z našej web stránky školy (modul "na stiahnutie")

      Mgr. Ján Orinin

      riaditeľ školy

    • Z rozprávky do rozprávky
     • Z rozprávky do rozprávky

     •  Dňa 23.03.2018 sa v ŠKD konala súťaž pod názvom - " Z rozprávky do rozprávky." Súťaže sa zúčastnili žiaci zo všetkých oddelení. Úlohou žiakov bolo zreprodukovať rozprávku, ktorú si sami vybrali, čo najzaujímavejším spôsobom. 

      Umiestnení:

      1.miesto získala Laura Šimonovičová z I.B. 

      2. miesto získal Matúš Oláh z III. A

      3. miesto získala Mária Pidiková zo IV. ročníka.

       

      Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.      

    • Krížová cesta za nenarodené deti
     • Krížová cesta za nenarodené deti

     • Podľa tradícií našej školy sa v pôstnom období v piatky spoločne modlíme pobožnosť krížovej cesty. 23. marca 2018 sme ju obetovali za nenarodené deti, aby ich rodičia s láskou prijali a tiež za rodičov, ktorých prekvapila správa o počatí dieťaťa a zatiaľ váhajú, aby sa dobre rozhodli: pre život dieťaťa. Pred oltárom sme mali pripravený plagát, kde bol znázornený postupný vývin dieťaťa pred narodením. Dozvedeli sme sa z neho, okrem iného, že v treťom týždni po počatí mu začína biť srdiečko, kedy je aké veľké, či to, že v treťom mesiaci by už mohlo dať odtlačok prsta. Dieťa je najvzácnejším Božím darom nielen pre rodičov, ale aj pre celé ľudstvo.

      Pane, žehnaj rodičov, aby s láskou prijali a vychovávali svoje dieťa.

      Pane, žehnaj rodičov, aby  s ss  s láskou prijali a vychovávali svoláskou prijali a vychovávali svoje deti.

    • Dekanátne kolo Biblickej olympiády
     • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

     • 22. marca 2018 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády v budove cirkevného Gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa ho 11 družstiev zo základných škôl Spišskonovoveského dekanátu. Trojčlenné družstvá riešili rôzne úlohy v piatich kolách z biblických kníh Genezis (12. až 50. kapitola) a z evanjelia podľa sv. Marka. Víťazom dekanátneho kola Biblickej olympiády sa stalo družstvo cirkevnej ZŠ zo Smižian. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: 1. Andrej Kalík, VIII.B 2. Radoslav Kollár, VIII.B 3. Jakub Szentkereszty, VI.A, ktorí sa umiestnili na 2. mieste. Chlapcom gratulujeme.

    • Deň otvorených dverí pre detí z materských škôl
     • Deň otvorených dverí pre detí z materských škôl

     • Dňa 09. marca 2018 si pani učiteľky prvého až tretieho ročníka za asistovania svojich žiakov pripravili zaujímavé dopoludnie pre detí z materských škôl. Keďže ich bolo tohto roku trochu viac ako po minulé roky, spoznávali priestory našej školy v dvoch skupinách, ktoré sprevádzali žiačky ôsmeho ročníka. Postupne prešli jednotlivými triedami, školskou knižnicou, telocvičňou, kaplnkou a svoje putovanie ukončili v školskej jedálni na malé občerstvenie. Usmiate a spokojné tváričky škôlkarov boli zrkadlom toho, že sa im dopoludnie u nás páčilo a zaujalo. Na pamiatku si odnášali malé darčeky, ktoré si spoločne s deťmi a pani učiteľkami vyrobili. 

    • Voda, voda, vodička, osviež že mi líčka ...
     • Voda, voda, vodička, osviež že mi líčka ...

     • Po zimnom leňošení vyťahuje slniečko svoje lúče a zapĺňa krajinu krásnymi pestrými farbami a novým životom. 

      Príroda sa prebúdza a spod snehu vykukujú prvé snežienky.

                                    Maliar síce nemá na palete dostatok farieb, no začína postupne maľovať.

                                               Jar prináša do života radosť, smiech a dobrú náladu.

                                           Každý rok sa aj my v škole tešíme z  prebúdzajúcej sa jari.

                            No najviac sa sústredime na oslavu vzkriesenia Ježisa Krista po jeho smrti na kríži.

              Žiaci a učitelia našej školy prejavili svoju radosť výstavkou jarných veľkonočných ozdôb a ikebán.

                                        Ich krásu a nápaditosť môžete obdivovať vo vestibule školy.

       

                                                                                                                                           Veselú Veľkú noc!

    • Hviezdoslavov Kubín - 3. kategória
     • Hviezdoslavov Kubín - 3. kategória

     • Dňa 07.03.2018 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci, ktorí boli zaradení do 3. kategórie (7. - 9. roč.) a oslovili svojimi prednesmi na triednom kole.

      Umiestnenie prednášajúcich žiakov:

      Poézia:

      1. miesto: Katarína Pacáková - 9.A

      2. miesto: Daniela Morihladková - 9.A

      3. miesto: Adriána Rochová - 9.B

                       Kristína Reháková - 7. roč.

       

      Próza:

      1. miesto: Gabriela Lapšanská - 9.B

      2. miesto: Dominik Novák - 9.A

      3. miesto: Roland Valach - 8.B

                       Radoslav Kollár - 8.B

       

    • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

     • Dňa 14.03.2018 sa  na Základnej škole Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci, ktorí postúpili zo školského kola, odprezentovali  svoje umelecké prednesy v oblasti poézie aj prózy v druhej aj tretej kategórie. 

      Umiestnenie žiakov:

      1. miesto - Gabriela Lapšanská      (9.B - próza - 3. kategória).

      2. miesto - Marián Kotrady             (6.B - poézia - 2. kategória).

      3. miesto - Katarína Pacáková       (9.A - poézia - 3. kategória).

                        Sára Búzová                  (3. B - próza - 1. kategória).

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a Gabriele Lapšanskej prajeme veľa šťastia na okresnom kole súťaže!

    • Literárny karneval
     • Literárny karneval

     • Ďalšou aktivitou školskej knižnice v mesiaci februári bol literárny karneval. Bol určený žiakom prvého stupňa.

      „Poďte všetci, veľkí – malí, čo rozprávky čítavali, rozprávka sa začína..“. To bolo úvodné pozvanie do sveta rozprávok.

      Žiaci utvorili skupiny. Dostali pracovné listy, ktoré vyplňovali pomocou interaktívnej tabule, kde boli jednotlivé úlohy vyobrazené.

      Začali sme:

      • pomýlenými názvami rozprávok (Snehulienka a 5 trpaslíkov, Zelená čiapočka...),
      • skladali rozstrihané rozprávky,
      • triafali kolky,
      •  stavali stavby z kociek,
      • hádali názvy rozprávok z prečítaného textu,
      • princom pomohli nájsť svoju rozprávku a vrátiť ich tam, kde patria,
      • poskladať puzzle – hrad,
      • rozprávkovým postavám po naháňačke pomohli vrátiť späť do svojich rozprávok,
      • v krajine hádankovo uhádnuť názov rozprávky,
      • vylúštiť krížovku, ktorá v sebe skrývala slovo – MÚDROSŤ,
      • ďalšia úloha bola maľované čítanie,
      • v poslednej úlohe predniesli svoje želania zlatej rybke
    • Predstavovanie svätých - január
     • Predstavovanie svätých - január

     • V 5. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa dozvedeli niečo nové o  Svätej  Alžbete Uhorskej (Durínskej). Jej atribútmi sú: kôš s chlebom alebo ružami, misa plná rýb a žobrák.

      Je patrónkou žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov; charitatívnych organizácií. Sv. Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy. No jej život vôbec nebol jednoduchý. Po smrti manžela, odňali jej deti, odmietli uznať jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju z Wartburgu. Časti majetku, ktorý vymohli z jej dedičského podielu, sa Sv. Alžbeta vzdala v prospech nemocnice v Marburgu, kde až do svojej smrti v roku 1231 slúžila chorým. Štyri roky po jej smrti ju pápež Gregor IX. vyhlásil za svätú.

      Na otázku, koľko detí mala Sv. Alžbeta Uhorská  správne odpovedalo 23žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci:

      K.Skybjaková II.A, B.Marčuková II.B, R.Augustín V.

    • IT pampúch
     • IT pampúch

     • Dňa 23.02.2018 sa žiaci IX. ročníka (IX.A) - Filip Tokarčík, Richard Dobrovský a Ondrej Pramuka-  zúčastnili súťaže" IT PAMPUCH",kde obsadili pekné 3. miesto. Srdečne im blahoželáme!

    • Volejbal dievčat - okresné finále
     • Volejbal dievčat - okresné finále

     • Na Základnej škole Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi sa dňa 20.02.2018 odohralo okresné finále vo volejbale dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky: D. Morihladková, G. Lapšanská, K. Pacáková, D. Filippová, V. Šimová, S. Spišská, D. Klingová, D. Štiavnicka. Dievcatá sa umiestnili na 5. mieste.