• Rodičovské spoločenstvo

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 8. 3. 2018 o 16:00 hod. Tešíme  sa na Vašu účasť.

    • Návšteva výstavy v Bratislave
     • Návšteva výstavy v Bratislave

     • Dňa 24.02.2018 sme sa zúčastnili návštevy Bratislavy. Hlavným cieľom bolo vidieť výstavu - „Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha,“ ktorá bola inštalovaná na Bratislavskom hrade pri príležitosti 500. výročia ukončenia prác na hlavnom oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Okrem iných diel a liturgických predmetov sme si mohli prezrieť obnovené súsošie Kalvárie so sochou sv. Márie Magdalény zo Stratenej, ktoré pre náš farský kostol vytvoril Majster Pavol po r. 1520. Počas stavebných úprav kostola v rokoch 1771 a 1772 sa súsošie odstránilo a rozdelilo. Po výstave sme počas sv. omše v Dóme sv. Martina ďakovali za všetky dary a talenty, ktoré nám Boh dáva.

       

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo      (2. kategória)
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (2. kategória)

     • Dňa 21.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V tento deň súťažili žiaci, ktorí boli zaradení do 2. kategórie.

       

       

       

      Umiestnenie v oblasti poézie:

      1. miesto - M. Kotrady, 6.B

      2. miesto - S. Uharček. 5. roč.

      3. miesto - S. Gondová, 6.A

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto - E. Kollár, 6.A

      2. miesto - A. Grečková, 6.A

      3. miesto - R. Kovalčíková, 5. roč.

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (1. kategória)
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (1. kategória)

     • Dňa 20.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V tento deň súťažili žiaci, ktorí boli zaradení do 1. kategórie.

      Umiestnenie v oblasti poézie:

      1. miesto - T. Temňuková, 3.B

      2. miesto - M. Gondová, 3.B

      3. miesto - M. S. Kollár, 2.A

                        L. Šimová, 3.A

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto - S. Búzová, 3.B

      2. miesto - T. Šimonovič, 3.B

      3. miesto - H. Brajerová, 3. B

                        M. Oláh, 3.A

       

    • Duchovné sústredenie žiakov - 9. ročník
     • Duchovné sústredenie žiakov - 9. ročník

     • Popoludní, 16. februára 2018, sa žiaci IX. ročníka vybrali pod vedením Vdp. Mariána Kundlu a sestry Kingy na duchovné sústredenie do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Žiaci začali svoje sústredenie  slávením svätej omše, duchovnými aktivitami, pobožnosťou krížovej cesty. Na následujúci deň sa žiakom venovali dvaja bohoslovci jeden diakon. Rozprávali o tom, ako našli radosť zo života a tiež svoje povolanie vďaka osobnému vzťahu s Pánom Ježišom. Malou vychádzkou spoznali tzv. Pažicu. S týmto miestom sa spája Spišský Jeruzalem. Duchovné sústredenie žiaci ukončili svätou omšou.

      Žiaci nabrali dostatok duchovných síl do ďalších aktivít spätých nielen so školským, ale aj súkromným životom.

      Pán Boh zaplať!

    • Stavanie lega - ŠKD
     • Stavanie lega - ŠKD

     • Dňa 15. februára 2018 sa v ŠKD konala súťaž s názvom Stavanie lega. Súťažilo dvanásť chlapcov zo všetkých oddelení, ktorí predviedli svoje kreatívne zručnosti pri zhotovovaní originálnych výtvorov z lega. Troch najšikovnejších žiakov porota ocenila výherným diplomom a symbolickým darčekom. Na 1. mieste sa umiestnil Timotej Olejník (4. roč.), 2. miesto získal Michal Kočiš (3. B) a 3. miesto obsadil Dávid Miroslav Rerko (3. A). Pre každého účastníka bola pripravená sladká odmena. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

       

    • Návšteva Múzea Spiša
     • Návšteva Múzea Spiša

     • V dňoch 7., 8. a 14. februára žiaci 5. a 6. ročníka spolu s p. učiteľkou Hroblákovou  navštívili Spišské múzeum, v ktorom si prezreli 3 zaujímavé výstavy. Prvá bola zameraná na dravé vtáky a sovy. Dozvedeli sa zaujímavosti z ich života a ochrany. Voda - duša zeme bol názov druhej výstavy, v ktorej si interaktívnym spôsobom mohli uvedomiť význam vody v prírode pre človeka a pre živočíchy. Oboznámili sa s vodným ekosystémom i s ochranou vôd. Trieda 6.A sa zúčastnila výstavy 25 rokov Slovenskej republiky, v ktorej sa viac dozvedeli o histórii vzniku a význame SR, či o jej mieste v Európskej únii.

    • Najkrajší účes v ŠKD
     • Najkrajší účes v ŠKD

     • Dňa 15.2.2018 sa naša trieda v ŠKD zmenila na improvizovaný kadernícky salón. Spolu súťažilo osem dvojíc, ktorých cieľom bolo vytvoriť najkrajší účes. Na 1. mieste sa umiestnila Hana Brajerová z III.B, na 2. mieste  Kristína Skybiaková II.A a na  3.  mieste Michaela Cvengrošová z III.A triedy. Všetkým výhercom blahoželáme.

    • Zjazdové lyžovanie
     • Zjazdové lyžovanie

     • Dňa 08.02.2018 sa náš žiak, Andrej Kalík (8.B), v kategórii starších žiakov umiestnil na krásnom 1. mieste v zjazdovom lyžovaní na Mlynkoch.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo
     • Olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo

     • V krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka, ktorá sa konala 13.02.2018 v Košiciach, obsadil Andrej Gburík v kategórii 1.A - 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

     • V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si Vám dovoľujem oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole dňa 09.02.2018 - 33,7 % a na základe odporúčania RÚVZ prerušujem výchovno-vzdelávací proces na škole dňa 12.02.2018 a 13.02.2018. Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 14.02.2018 (streda).

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 24.01.2018 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády. Žiak, Filip Tokarčík (9.A), reprezentoval našu školu v kategórii Z9 a umiestnil sa na peknom 1. mieste. Výhercovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole. 

    • Karneval
     • Karneval

     • Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov. A takýto karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Uskutočnil sa 01. februára (štvrtok). Žiaci sa každým rokom snažia pripraviť tie najoriginálnejšie masky, ktorými nás prekvapia. A tento rok sa veru fantázii opäť hranice nekládli. Žiaci sa vo svojich maskách predviedli v telocvični a počas toho ich sledovala svojím bystrým okom naša porota. A nemali to veru vôbec jednoduché. Ich rozhodovanie bolo náročné, ale s výsledkom sme boli všetci spokojní. Veselá nálada nás sprevádzala počas celého poobedia. Všade, kde ste sa obzreli, tak ste mohli vidieť úsmev a žiarivé očká našich zamaskovaných žiakov. Počas karnevalu si mohli naši mladší aj starší žiaci vyskúšať rôzne zábavné hry, za ktoré boli sladko odmenení. Žiaci nám predstavili aj svoje tančné kreácie.   

      Všetci sa už teraz tešíme na budúci rok a sme zvedaví, akými maskami nás opäť naši žiaci prekvapia.