• Výstavka vianočných ikebán

     • Stalo sa už tradíciou, že v adventom období žiaci našej školy vyzdobia vestibul vianočnými ikebanami a vianočnými ozdobami. Aj v tomto toku sa prezentovali peknými výrobkami, ktoré potešili oko rodičov i žiakov. Žiarivé farby ikebán a nápadité vianočné ozdoby nám pripomínajú, že sa blíži vianočný čas.

    • Slávnostná akadémia - "Nádej Vianoc"
     • Slávnostná akadémia - "Nádej Vianoc"

     •   ...nádej Vianoc, dieťa nám lásku dnes dá,

                  nádej neostať sám, stále ťa niekto má rád...

       

      Blíži sa čas radostný, blíži sa čas vianočný...  najkrajšie dni v roku.

        Dni plné pokoja, radosti, lásky, Božieho slova...

       

      ZŠ sv. Cyrila a Metoda a CMŠ v Spišskej Novej Vsi

      vás srdečne pozývajú

       na slávnostnú akadémiu

       

      „ NÁDEJ VIANOC “

       

      ktorá sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 16:30 hod.

      v priestoroch  Domu kultúry Mier.

       

       

       

    • Beseda o včelárstve
     • Beseda o včelárstve

     • Dňa 30.11.2017 sa na škole uskutočnila beseda o včelárstve.

      Študenti SOŠ – ekonomickej priblížili žiakom 6. ročníka prácu včelára. Opísali im stavbu úľa a včelie produkty. Žiaci si mohli vyskúšať ochranné oblečenie včelárov, nazrieť do úľa a ochutnať včelí med. V rámci tvorivých dielní si žiaci vyrobili sviečky z včelieho vosku, ktoré môžu použiť na dekoráciu adventných vencov. Žiakov beseda zaujala, čo sa prejavilo aj kladením zaujímavých odborných otázok.

       

    • Deň nenakupovania
     • Deň nenakupovania

     • 28. novembra sme oslávili Medzinárodný deň nenakupovania. Tento deň bol iniciovaný a prvýkrát oslavovaný v r. 1992 Kanaďanom Tedom Davom vo Vancouveri. Upozorňuje na negatívne dopady nakupovania na životné prostredie, naše zdravie i samotný život. Deň bol výzvou vzdania sa nákupného košíka na jeden deň a venovať tak svoj deň sebe, rodine, priateľom a rozpoznať skutočné hodnoty.

      Deti písali sloh na tému: "Aké darčeky zakúpim pod stromček za 10 eur pre svoju rodinu.“ Najkrajšie kresby a slohy boli vyvesené na nástenke vo vestibule školy.

    • Deti mestu
     • Deti mestu

     • Dňa 16.11. 2017 sa v Dome kultúry Mier konalo vystúpenie Deti mestu, ktorého témou boli remeslá mesta.

      Naša škola pod vedením p. učiteľky Tokarčíkovej predviedla remeslá - kaderníčku a kvetinárku. Deti reprezentovali našu školu v ľudovom pásme, ktoré odráža hry detí v minulosti a je etnografickým prínosom pre našu školu a naše mesto. Krásne ľudové tance a kroje odzrkadľovali život detí z nášho regiónu. Už teraz sa tešíme na budúci rok, pretože program sa nám veľmi páčil.