• O Z N Á M E N I E

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 21. -22.12. 2017 /štvrtok a piatok/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 20. 12. 2017 /streda/ do 8:00 hod.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • 23. októbra sme si spoločne pripomenuli medzinárodní deň jabĺk. Okrem zaujímavých informácií o jablkách, ich význame (pán Newton by vedel rozprávať), odrodách či vlastnostiach, ktoré sme v tento deň získali, sme potešili svoje chuťové bunky i ochutnávkou rôznych druhov jablkových koláčov a čerstvých jabĺčok. Pri príchode do školy mohol každý žiak, rodič, ale i učiteľ povzbudiť nielen svoje telo, ale predovšetkým svoje zdravie vitamínmi, ktoré sú v sychravom počasí také dôležité. Jablkový deň nám teda vyšiel skvele, ale... mali ste dnes už jablko?

     • Triedne schôdzky rodičovského spoločenstva

     •  

      Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 7. decembra 2017 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

    • Školské kolo (1. stupeň) - "...A Slovo bolo u Boha."
     • Školské kolo (1. stupeň) - "...A Slovo bolo u Boha."

     • V školskom kole recitačnej súťaže „... A Slovo bolo u Boha,“ ktorá sa konala 24.11.2017 sa žiaci v 1. a 2. kategórii (1. stupeň) umiestnili v oblastiach poézie a prózy takto:

      Prvá kategória (1. – 2. roč.):

      Próza:

      2.miesto – Z. Kapustová (2.B)

      3. miesto – M. Cvengrošová (2.A)

      Poézia:

      1. miesto – L. Šimonovičová (1.B)

      2. miesto – S. Kotradyová (1.B)

      3. miesto – L. Pavlíková (2.B)

       

      Druhá kategória (3. – 4. roč.):

      Próza:

      1. miesto – T. Šimonovič (3.B)

      2. miesto – H. Brajerová (3.B)

      3. miesto – K. Kollárová (4. roč.)

      Poézia:

      1.miesto – S. Búzová (3.B)

      2. miesto – L. Tabáková (3.B)

      3. miesto – M. Olah (3.A)

    • Školské kolo (2. stupeň) - "...A Slovo bolo u Boha."
     • Školské kolo (2. stupeň) - "...A Slovo bolo u Boha."

     • V školskom kole recitačnej súťaže „... A Slovo bolo u Boha,“ ktorá sa konala 15.11.2017 sa žiaci v 3. a 4. kategórii (2. Stupeň) umiestnili v oblastiach poézie a prózy takto:

      Tretia kategória (5. -6. roč.):

      Próza:

      1. miesto – E. Kollár (6.A)

      2. miesto – S. Gondová (6.A)

      3. miesto – S. Uharček (5. roč.), K. Kozáková (6.A)

      Poézia:

      1. miesto – M. Kotrady (6.B)

      2. miesto – R. Kovalčíková (5. roč.)

      3. miesto – L. Tabáková (5. roč.)

       

      Štvrtá kategória (7. – 9. roč.):

      Próza:

      1.miesto – G. Lapšanská (9.B)

      2.miesto – B. Štofaníková (9.B)

      3. miesto – T. Tomčíková (7. roč.), O. Štubňa (7. roč.)

      Poézia:

      1.miesto – K. Pacáková (9.A)

      2. miesto – D. Morihladková (9.A)

      3. miesto – M. Turčánová (9.B), M. Filippová (7. roč.)

       

    • Blahoslavení chudobní
     • Blahoslavení chudobní

     • Na oblastnom kole recitačnej súťaže „Blahoslavení chudobní,“ ktorá sa konala 13. novembra 2017 sa Katarína Pacáková umiestila v kategórii poézia na 2. mieste a postúpila do diecézneho (krajského) kola v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, kde dňa 23.11.2017 obhájila krásne 2. miesto.

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Tak, ako k jeseni patria do teplých farieb odeté listy, skracujúce sa dni alebo sychravé počasie, tak k nej neodmysliteľne patrí aj púšťanie šarkanov. Ani naši žiaci prvého a druhého stupňa  si túto jesennú aktivitu nenechali újsť. Počas celého októbra zhotovovali v spolupráci s vychovávateľkami v školskom klube a pánom učiteľom Pollákom šarkanov. Netrpezlivo čakali na deň, aby si mohli vyskúšať svoje zručnosti v leteckej navigácii a manévrovaní, a tiež v rozpletaní uzlov a pomotaných šnúr. Púšťať šarkany, keď vetrík  spí alebo sa venuje inej tvorivej činnosti je poriadna odvaha.  Neostávalo iné, len zobrať nohy na plecia, šarkany do rúk a utekááááááť. Za pokus to stálo.

    • Predstavovanie svätých
     • Predstavovanie svätých

     • V septembri sa žiaci našej školy mohli zapojiť do 1. kola súťaže „Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom. Toto kolo bolo venované saleziánskemu kňazovi Titusovi Zemanovi, ktorý bol za komunizmu prenasledovaný a zomrel v roku 1969. Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Zemana, čo umožnilo jeho vyhlásenie za blahoslaveného.

      Víťazom tohto kola sa stali žiaci: D.Artim III.B, H.Brajerová III.B, B. Vanácka II.A.

    • Tajuplný svet knižných príbehov
     • Tajuplný svet knižných príbehov

     • Toho roku sme sa opäť zapojili do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Téma tohto ročníka bola: „ Tajuplný svet knižných príbehov“.

      Pri tomto projekte nám nešlo, len o odovzdanie stanoveného počtu záložiek, ale podnietiť u detí chuť opäť spoznávať knižných hrdinov a prežívať s nimi ich huncúcstva, objavovať neznáme krajiny a podnecovať v nich fantáziu, obrazotvornosť a spolupatričnosť s hrdinami.

      Partnerskou školu v rámci projektu Záložka do knihy spája sa nám stala ZŠ Komenského 211 v Horažďoviciach (v Čechách).

      Sprievodnými programami boli:

      1.ročník:

      Žiaci pracovali s klasickou rozprávkou Tri prasiatka. Na interaktívnej tabuli usporiadali jednotlivé obrázky podľa deja, keďže boli poprehadzované. Deti rozprávku prerozprávali, ba pokúsili sa o malú dramatizáciu príbehu. Potom dostali pracovný list, z ktorého povystrihovali jednotlivé obrázky deja a usporiadali ich v správnom poradí. Tieto si nalepili a vyfarbili.

      2.ročník:

      Deti mali za úlohu prečítať hádanky a napísať správny nápis rozprávky. Druhá časť aktivity pozostávala z dopísania čísla hádanky pod príslušný obrázok ilustrácie.

      3.ročník:

      Títo žiaci predčítali svojim mladším spolužiakom v 1. a 2. ročníku  knihu Jeffa Kinneyho „Denník odvážneho Bojka.

      4.ročník:

      Žiaci porovnávali  slovenčinu a češtinu, ako dva príbuzné jazyky. Ako prvé sa pozastavili pri rozdielnych písmenách v abecedách. Vysvetlili slová, ktoré sa rovnako píšu, ale majú rozdielny význam (topiť, horký, chudá..). Zoznámili sa so slovami základnej slovnej zásoby, ktoré sú rozdielne (hovoriť-mluvit, ťava-velbloud,..).Porovnali názvy mesiacov   ( január-leden). Prečítali si rozprávku Soľ nad zlato, ktorá mala sprievodný text v slovenčine a češtine. Bolo to veľmi zábavné. Žiaci si neznáme slová mohli hneď preložiť

      Aby naše spoločenstvo, spoznalo partnerskú školu v rámci projektu Záložka do knihy spája - ZŠ Komenského 211 v Horažďoviciach, pripravili sme  nástenku o tejto škole. Dozvedeli sme sa, že vznikla v roku 1799. Pomocou zhromaždených informácií sme sa dozvedeli napríklad o horažďovickom zámku – teraz jej tam Mestské múzeum. Pozostatkoch gotického mestského opevnenia, Červená brána, Mastné obchody a Kostol sv. Petra a Pavla.

      Verím, že novovzniknuté poznatky pritiahnu našich malých čitateľov k pravidelnejšiemu čítaniu.

      „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“