• Ďakujeme

    •  


     Vážení rodičia a priaznivci 
     Základnej školy sv. Cyrila a Metoda,


     chceme sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru 
     v  školskom roku 2017/2018.

     Vďaka Vašej podpore sme spolufinancovali projekt: "Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi".


     Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste aj pre tento
     školský rok 2018/2019 - 2% z vašich daní poukázali  neziskovej organizácii uvedenej vo vyhlásení.

      


      

      

      


     Ď A K U J E M E