• Rozmiestnenie žiakov 2015/2016 a 2016/2017

    • ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 05201 Spišská Nová Ves

      

     Zoznam žiakov podľa SŠ podľa stavu v ŠVS 2016/2017

      

     Škola - odbor

     Spolu

     Diev.

     671016

     Gymnázium sv. F. Assis.  Kláštorská 24, 05401 Levoča

      

      

      

       odbor:7902J00 gymnázium                                                   

     1

     1

      

      

      

      

     671022

     Spojená škola - Gym  Dominika Tatarku 4666/7, 05819 Poprad

      

      

      

       odbor:7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium                            

     1

     0

      

      

      

      

     671506

     Str. zdravotnícka škola  Kláštorská 24A, 05401 Levoča

      

      

      

       odbor:5356M00 zdravotnícky asistent                                      

     1

     1

      

      

      

      

     673026

     Súkromná SOŠ  Ul. 29. augusta 4812, 05801 Poprad

      

      

      

       odbor:6857M00 právo a podnikanie                                         

     1

     0

      

      

      

      

     677004

     Stredná pedagog. škola  Bottova 15A, 05411 Levoča

      

      

      

       odbor:7649M00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľst             

     1

     1

      

      

      

      

     681049

     Gymnázium  Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:7902J00 gymnázium                                                   

     5

     2

      

      

      

      

     681050

     Cirkevne gymnázium  Radničné námestie 271/8, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:7902J00 gymnázium                                                  

     6

     1

      

      

      

      

     681504

     Stredná zdravot. škola  Moyzesova 17, 04176 Košice-Staré Mesto

      

      

      

       odbor:5358M00 zubný asistent                                             

     1

     1

      

      

      

      

     682401

     Škola úžit.výtvarníctva  Jakobyho 15, 04001 Košice-Staré Mesto

      

      

      

      

      

       odbor:8271M00 digitálna maľba - koncept art                              

     1

     1

      

      

      

      

     683043

     Stredná odborná škola  Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:2697K00 mechanik elektrotechnik                                    

     1

     0

      

      

      

      

     683209

     Technická akadémia  Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:2381M00 strojárstvo                                                

     1

     0

      

       odbor:3968M00 logistika                                                  

     1

     1

      

      

      

      

     683709

     SOŠ drevárska  Filinského 7, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:8260M00 propagačné výtvarníctvo                                    

     1

     1

      

       odbor:8279M00 dizajn a tvarovanie dreva                                  

     1

     1

      

      

      

      

     686017

     Hotelová akadémia  Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:6445H00 kuchár                                                     

     3

     1

      

      

      

      

     686213

     SOŠ ekonomická  Stojan 1, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:4210M11 agropodnikanie - agroturistika                             

     1

     0

      

       odbor:6317M00 obchodná akadémia                                          

     1

     1

      

       odbor:6325M00 ekonomické lýceum                                          

     4

     4

      

      

      

      

     688802

     SOŠ automobilová  Moldavská cesta 2, 04199 Košice-Juh

      

      

      

       odbor:2487H01 autoopravár - mechanik                                     

     1

     0

      

       odbor:2495K00 autotronik                                                 

     1

     0

      

     Spolu

     34

     17

      

      

     ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 05201 Spišská Nová Ves

      

     Zoznam žiakov podľa SŠ podľa stavu v ŠVS 2015/2016

      

      odbor 

     / meno       

     Spolu

     Dievč.

     611502

     Stredná zdravotn. škola  Strečnianska 20, 85007 Bratislava

      

      

      

       odbor:5356M00 zdravotnícky asistent                                      

     2

     2

      

      

      

      

     653007

     SOŠ sv. J. Robotníka  Saleziánska 18, 01001 Žilina

      

      

      

       odbor:2487H00 autoopravár                                                

     1

     0

      

      

      

      

     671506

     Str. zdravotnícka škola  Kláštorská 24A, 05401 Levoča

      

      

      

       odbor:5356M00 zdravotnícky asistent                                      

     1

     1

      

      

      

      

     671510

     Str. zdravotnícka škola  Levočská 5, 05850 Poprad

      

      

      

       odbor:5356M00 zdravotnícky asistent                                      

     3

     3

      

      

      

      

     677004

     Stredná pedagog. škola  Bottova 15A, 05411 Levoča

      

      

      

       odbor:7649M00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľst             

     4

     3

      

      

      

      

     681049

     Gymnázium  Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:7902J00 gymnázium                                                   

     2

     1

      

      

      

      

     681050

     Cirkevne gymnázium  Radničné námestie 271/8, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:7902J00 gymnázium                                                  

     3

     1

      

      

      

      

     683042

     Súkr.spoj.škola - SOŠ  Maurerova 55, 05342 Krompachy

      

      

      

       odbor:6405K00 pracovník marketingu                                       

     1

     1

      

      

      

      

     683209

     Technická akadémia  Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:2387M00 mechatronika                                               

     2

     0

      

      

      

      

     683709

     SOŠ drevárska  Filinského 7, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:2682K00 mechanik počítačových sietí                                

     1

     0

      

      

      

      

     685705

     SOŠ veterinárna  Nám.mladých poľnoho. 2, 04017 Košice-Barca

      

      

      

       odbor:4336M00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena                        

     1

     1

      

      

      

      

     686017

     Hotelová akadémia  Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:6323K00 hotelová akadémia                                          

     2

     0

      

       odbor:6324M00 manažment regionálneho cestovného ruchu                    

     2

     1

     686213

     SOŠ ekonomická  Stojan 1, 05201 Spišská Nová Ves

      

      

      

       odbor:6317M00 obchodná akadémia                                          

     1

     1

      

       odbor:6325M00 ekonomické lýceum                                          

     3

     1

      

      

      

      

     687004

     Katolícka str.pedag.šk.  Južná trieda 48, 04001 Košice-Juh

      

      

      

       odbor:7661M00 sociálno-výchovný pracovník                                

     1

     1