• Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 29.6.2020.

      Program:

      - 8:00 hod. - odchod zo školy

      - 8:15 hod. - ďakovná sv. omša Te Deum

      9:15 hod. - príhovor riaditeľky školy, vyhodnotenie vychovno-vzdelávacích výslekov za 2. polrok šk. roka 2019/2020 spojené s rozdávaním vysvedčení

      - od 11:00 hod - stravovanie

      - do 12:00 hod - prevádzka ŠKD

       

      V utorok 30.6.2020 udeľuje riaditeľka ZŠ žiakom riaditeľské voľno.

     • Fotenie tried - 23.6.2020

     • Zajtra 23.6.2020 je plánované fotenie tried. Pozývame aj žiakov, ktorí do školy nenastúpili. Ak máte záujem o fotenie, nezabudnite so sebou priniesť Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a rúško.

     • Informácie k otvoreniu všetkých ročníkov od 22.6.2020

     • Na základe usmernení MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy po mimoriadnom prerušení kvôli prevencii nákazy COVID-19 dochádza od 22. 6. 2020 k otvoreniu všetkých ročníkov ZŠ a ŠKD za dodržania potrebných hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ. Pre žiakov, ktorí nenastúpia na dobrovoľné vyučovanie škola zabezpečí vzdelávanie tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe. Čítajte viac tu.

     • OZNÁMENIE

     •  

      Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,

      že z obeda 26.6.2020 - 29.6.2020 /piatok a pondelok/

      je možné sa odhlásiť nanejskôr

      dňa 25.6.2020 /štvrtok/ do 8:00 hod.

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ 

    • Sté výročie narodenia Jána Pavla II.
     • Sté výročie narodenia Jána Pavla II.

     • Projektové vyučovanie žiakov II. B triedy

      Ako sme začali?

      V kalendári sa blížil dátum 18. máj 2020. Všetci žiaci II.B i pani učiteľka pochopili, že domáce vzdelávanie nie je jednoduché, nuž si ho chceli spríjemniť. Tento dátum „zablikal“ významným výročím, výročím stého narodenia pápeža Božieho milosrdenstva, Jána Pavla II. Žiaci s radosťou začali čítať najprv texty z knihy Ján Pavol II. alebo ako sa Karolko stal Pápežom od poľskej autorky Joanny Krzyzanekovej. Vzápätí prejavili veľký záujem zakúpiť si knihy a prečítať ich celé. Po nástupe do školy sme si postupne dočítali celú knihu, ktorá pútavou formou opisuje život Karola Wojtylu od detstva až po vyhlásenie za pápeža.

      Postupne každý žiak opísal vlastnými slovami príbeh, ktorý ho najviac zaujal. Žiaci II.B už presne vedia, v čom im je „Karolko“ vzorom, aké vlastnosti by chceli od neho prevziať. Teraz sa na tento úmysel spoločne modlíme. Na výtvarnej výchove sme si jednotlivé príbehy namaľovali, aby sa nám vryli do pamäti i vďaka obrázkom.

      S veľkou radosťou sme prijali zvesť, že žiak Matej Cvengroš nám s pomocou svojich rodičov prinesie ozajstnú relikviu svätca, ktorý nás svojím životom mimoriadne inšpiroval. A tak sme dňa 11. júna 2020, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, mali v kaplnke našej školy svätú omšu a po nej pobožnosť k Jánovi Pavlovi II. Pán kaplán Anton Durčák na kázni krásne premostil tento sviatok s našim svätcom, keď nám pripomenul encykliku Jána Pavla II. ECCLESIA DE EUCHARISTIA - CIRKEV ŽIJE Z EUCHARISTIE a zdôraznil nám prítomnosť Pána Ježiša v eucharistii i potrebu mať Ježiša vo svojich srdciach. V závere svätej omše nás s relikviou požehnal. Po svätej omši sme si spoločne so sestričkou Immaculatou a sestričkou Chiarou uctili relikvie a pomodlili sa litánie k Jánovi Pavlovi II.

      Vďaka Pánu Bohu, vďaka mocnému patrónovi, Jánovi Pavlovi II. za všetky milosti, ktoré sme prostredníctvom týchto aktivít mohli obsiahnuť.

      Vďaka všetkým zúčastneným za podporu, pomoc i radosť pri realizácii nášho projektu.

       

    • Zmeny od pondelka 15.6.2020
     • Zmeny od pondelka 15.6.2020

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Minister školstva vo svojom rozhodnutí zo dňa 9.6.2020 vypúšťa niektoré body, vrátane maximálneho počtu žiakov v jednej skupine a zákazu migrácie žiakov medzi skupinami - platí pre žiakov 1.-5. ročníka.

      Budeme preto radi, ak sa od pondelka (15.6.2020) stretneme v škole vo väčšom počte. Nezabudnite, prosím, že pri prvom nástupe do školy (alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni) je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo nájdete TU).

      V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ od pondelka je nutné náhlasiť sa na stravu najneskôr do piatku 12.6.2020 do 8:00 hod. 

      Tešíme sa na vás :)

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      život v našej škole sa postupne dostáva do normálnych koľají. Keďže sa blíži koniec školského roka a žiaci vyšších ročníkov sa vrátia do svojich tried, ktoré si chceme pred prázdninami upratať, rozhodli sme sa zorganizovať v dňoch 22. - 24. 6. (pondelok - streda) zber papiera. Odvážený a zviazaný papier môžte nosiť do kontajnera za budovou školy ráno pred vyučovaním (7:30 - 8:00), popoludní (13:30 - 16:30). Väčšie množstvo papiera je možné odovzdať priamo v zbernom dvore. Potvrdenie vystavené na školu žiak odovzdá triednemu učiteľovi.

      Najlepší zberači budú ocenení. Najúspešnejšia trieda 1. stupňa vyhráva tortu, pre žiakov 2. stupňa je pripravená pizza párty. 

      Správajme sa ekologicky!

      Ďakujeme

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.