• Európsky deň obezity
     • Európsky deň obezity

     • Za Európsky deň obezity je v kalendári  považovaný 22. máj. Naši žiaci si tento dôležitý deň pripomenuli v piatok, 25. mája, prostredníctvom projektového vyučovania, ktoré bolo zamerané na podporu zdravia a správneho stravovania. Nieslo sa pod názvom - Hovorme o jedle, odstráňme obezitu. Na nástenke vo vestibule si mohli žiaci prečítať zaujímavé informácie o obezite a správnom stravovaní. O estetickom strašiakovi dnešnej rýchlej doby si vypočuli rozhlasovú reláciu, ktorú si pripravili žiaci 3.B triedy. Po zaujímavých prezentáciách pokračovali vo vypracovaní pracovných listov zameraných na zdravú výživu. No a nakoniec si svoje pohybové zručnosti vyskúšali v medzitriednom súťažení v telocvični školy, kde zdolávali prekážky na pripravených stanovištiach.  

    • Prírodovedné olympiády
     • Prírodovedné olympiády

     • Žiak, Filip Tokarčík (9.A), úspešne reprezentoval našu školu v krajskom kole Matematickej olympiády, kde sa umiestnil na 30. mieste a v krajskom kole Chemickej olympiády, kde obsadil krásne 6. miesto.

      Blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa úspechov!

    • Štúrov Zvolen - regionálne kolo súťaže
     • Štúrov Zvolen - regionálne kolo súťaže

     • Dňa 10.05.2018 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen. Našu školu reprezentovali: Dominik Juhás - 1. kategória, Katarína Pacáková - 2. kategória. V druhej kategórii získala Katarína Pacáková krásne 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Zvolena.

    • Deň Matiek
     • Deň Matiek

     •  

      Dňa 7. mája 2018 sa v Dome kultúry Mier uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa Matiek. V pestrom programe vystúpili žiaci prvého stupňa, ktorí aj takýmto spôsobom chceli poďakovať mamám za ich každodennú starostlivosť a lásku.

       

      Tebe mamička

      Za Tvoju nehu mamička,

      za Tvoju veľkú lásku,

      za starosť, bozky na líčka,

      za každú pribudnutú vrásku,

      na Tvojej tvári, na dlaniach,

      čo zrobené sú celé,

      nech táto malá básnička,

      tlmočí vďaky tisíceré.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 z organizačných dôvodov 

       udeľuje žiakom
       riaditeľské voľno

        dňa 18. 05. 2018 (piatok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 21. 05. 2018(pondelok).

      Mgr. Ján Orinin

      riaditeľ školy

    • Rodičovské spoločenstvo
     • Rodičovské spoločenstvo

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 15. 5. 2018 o 16:00 hod. v triedach ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

      Tešíme sa na Vašu účasť. 

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie, v ktorom žijeme, a preto nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia.

      Deň Zeme v našej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.  Prostredníctvom edukačných aktivít sme spoznávali našu Zem – kreslili, rozprávali  sa o prírode, riešili kvízy, vyrábali  energetické domčeky a ekopredmety z odpadového materiálu, nacvičovali divadielko.  Cesta niektorých našich spolužiakov viedla do Múzea Spiša, ktoré pripravilo expozíciu o prírode.  Návšteva za odborníkom, Františkom Divokom, zo Správy národného parku Slovenský raj bola taktiež obohatením a príjemne stráveným dopoludním. V okolí školy sme zberali nečistoty. Skrášľovali sme nielen interiér, ale aj exteriér.

       Deti si v školskom klube spoločne s p. vychovávateľkami na školskom dvore nakreslili veľkú zemeguľu, aby si pripomenuli " Deň Zeme." Žiaci si v každom oddelení vypracovali pracovné listy a vymaľovali si omaľovánky k danej téme. Tiež si pororozprávali o tom, ako môžeme chrániť našu Zem.
                     

      Cieľom tohto podujatia  bolo rozvíjať naše environmentálne povedomie. Tvorivým a hravým spôsobom chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie.

       

    • Noc čítania Biblie v škole
     • Noc čítania Biblie v škole

     • Ako sa to už stáva tradíciou, zorganizovali sme vo veľkonočnom období, 27. apríla 2018, Noc čítania Biblie v škole. Organizačný tím tvorili: pani zástupkyňa Slávka Michlíková, pani učiteľka Ľubka Valasová a sr. Kinga. Svätú omšu v kaplnke školy slúžil pán kaplán Marián Kundla a sprevádzal zbor a hudobníci našej ZŠ pod vedením pani učiteľky Márii Šimonovičovej. Tejto prvej časti sa zúčastnil aj pán riaditeľ Ján Orinin a niektorí rodičia. Po prestávke a občerstvení sme čítali vybrané state zo života Abraháma a jeho rodiny – teda o začiatkoch našej viery, a potom vybrané state z evanjelia podľa sv. Marka. V telocvični nasledovala súťaž s rôznymi úlohami, ktoré súviseli s počutými príbehmi. Niektoré úlohy boli zamerané na pamäť, rozum a pozornosť, iné na srdce a empatiu, či trochu športovo.

      Ďakujeme Pánovi za túto formu spoznávania Božieho slova, aj za žiakov, ktorí majú o ňu záujem.

     • Riaditeľské voľno

     •  

      Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov 

       udeľuje žiakom
       riaditeľské voľno

        dňa 3. 05. 2018 (štvrtok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 4. 05. 2018(piatok).

      Mgr. Ján Orinin

      riaditeľ školy