• ...a Slovo bolo u Boha
     • ...a Slovo bolo u Boha

     • Dňa 20.1.2023 sa v Spojenej škole Jána Pavla v Poprade uskutočnila krajská regionálna recitačná súťaž ...a Slovo bolo u Boha. Našu školu reprezentovali 8 súťažiaci, víťazi školského kola. 

      Žiaci S. Tomasello (1. kat. poézia), V. Šimco (1. kat. próza), M. Kotrady (2. kat. poézia) a M. Adamcová (3. kat. próza) získali vo svojich kategóriach 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola v Bratislave.

      Žiačky S. Kotradyová (3. kat. poézia) a V. Zummerlingová (4. kat. poézia) obsadili 2. miesto.

      Víťazom blahoželáme, všetkým ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a tešíme sa, že aj takto vzdávame Bohu chválu.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 18.1.2023 sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 1A a 1B. V kategórii 1B nás reprezentovali 2 žiaci, ktorí postúpili z 1. a 2. miesta v školskom kole.

      Žiak M. Štubňa (8.A) obsadil 2. miesto a postupuje do krajského kola v Košiciach. 

      Žiačka D. Grečková (9. roč.) získala pekné 3. miesto.

      Obom gratulujeme a postupujúcemu M. Štubňovi želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 19. januára sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. V silnej konkurencii našu školu veľmi pekne reprezentovali dvaja žiaci:

      - v kategórii 1A – Benjamín Marcinčin (VII.B) – 4. miesto

      - v kategórii 1B – Tobias Grűnärmel (IX. roč.) – 3. miesto

      Ku krásnemu úspechu im srdečne blahoželáme!

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 16. 12. bolo ukončené domáce kolo matematickej olympiády v kategórii 5. a 9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      5. ročník

      Tamara  Janečková          V.A         11 bodov                           

      Matias  Milčák                   V.A        10 bodov                           

      Barbora  Pekárová            V.A        10 bodov                           

      Ela  Jakubová                   V.B        10 bodov                           

      Samuel Zúdor                   V.A         9 bodov              

      Miriam Oravcová              V.B         9 bodov                             

      Monika Žilková                 V.A         8 bodov                             

      Lukáš  Maďar                   V.A         8 bodov                             

      Sára  Vanacká                 V.A         7 bodov

      9. ročník

      Mária  Pidíková                IX.          8 bodov

       

      Do okresného kola postupujú T. JanečkováM. Pidíkova

      Všetkým riešiteľom blahoželáme a držíme palce postupujúcim.

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

     • Dňa 7. a 8. 12. 2022 sa konalo školské kolo Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      3. ročník

      Dominik Kaľavský                      III.A      21 b.   

      Margaréta  Pidíková                  III.B      20 b.               

      Mária Tamara Domiková           III.A      19 b.               

      Tomáš  Turčaník                       III.B      19 b.   

      Martin Ján Stuhlák                    III.A      18 b.   

      Martin   Živčák                          III.B      17 b.   

      4. ročník

      Alžbeta Forgáčová                    IV.A      23 b.               

      Sofia    Pavlíková                     IV.B      23 b.               

      Anna    Justhová                      IV.B      22 b.               

      Lukáš   Goduš                          IV.A      20 b.               

      Michael Kotrady                        IV.A      20 b.               

      Jakub   Ogurčák                       IV.A      18 b.               

      Peter    Šofranko                      IV.A      16 b.   

      Michal  Bodnovič                      IV.B      16 b.               

      Ján       Šabľa                           IV.A      15 b.   

      Matej    Repaský                       IV.B      15 b.   

      Mariola Pacáková                     IV.A      12 b.   

      Timotej Varša                            IV.A      12 b.               

      Gréta    Mariaková                     IV.A      11 b.   

      Nela     Harenčárová                 IV.A      10 b.   

      Veronika  Kavuličová                IV.A      10 b.

      5. ročník

      Miriam  Oravcová                      V.B      20 b.   

      Ela       Jakubová                      V.B      17 b.               

      Tamara Janečková                    V.A      17 b.   

      Šimon  Palkovič                        V.B      17 b.               

      Matej    Cvengroš                      V.B      16 b.

      6. ročník

      Šimon  Šabľa                            VI.B      15 b.               

      Simona Pavolová                      VI.A      12 b.               

      Benjamín Pavol                         VI.A      10 b.                                       

      7. ročník

      Jozef    Pidík                             VII.A     17 b.   

      Daniel   Filipp                            VII.A     16 b.   

      Martin Samuel  Kollár                VII.A     16 b.               

      Daniel   Zrost                            VII.B     15 b.               

      Tobiáš  Majzel                           VII.B     15 b.   

      Tereza  Zúdorová                      VII.A     11 b.   

      8. ročník

      Michal  Štubňa                         VIII.A    22 b.

      Hugo    Jakubov                       VIII.B    21 b.               

      Tereza  Temňuková                   VIII.B    20 b.   

      Jakub   Lučivjanský                   VIII.B    20 b.   

      Veronika Zummerlingová           VIII.A    16 b.               

      Timotej Jozef  Pacák                VIII.B    15 b.   

      Martin   Šimonov                       VIII.B    12 b.               

      Tereza  Smižanská                    VIII.A    12 b.

       

      Všetkých blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • ...a Slovo bolo u Boha...

     • Dňa 10. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

      V 1. a 2. kategórii súťažili žiaci 1. - 4. ročníka. Svojimi prednesmi nám pripravili pekný umelecký zážitok. Z víťazstva sa tešili títo žiaci:

      1.kategória:

      Poézia:

      1.miesto – Samuele Tomasello - 2.A

      2.miesto – Veronika Mária Dobrovská - 2.A

      3.miesto – Nikola Holečková - 1.B

      Próza:

      1.miesto – Viktoria Šimco - 2.A

      2.miesto – Terézia Smiková - 2.A

      3.miesto – Kristína Kukurová – 1.B

      2.kategória:

      Poézia:

      1.miesto – Michael Kotrady - 4.A

      2.miesto – Lucia Hudačeková - 3.B

      3.miesto – Nela Harenčárová - 4.A

      Próza:

      1.miesto – Anna Justhová - 4.B

      2.miesto – Lukáš Goduš - 4.A

      2.miesto – Marko Hančák - 3.A

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole! 

    • Vianočná besiedka v ŠKD
     • Vianočná besiedka v ŠKD

     • Posledný týždeň pred vianočnými prázdninami sa niesol v znamení sviatočnej nálady. Sviatočne prestreté stoly plné dobrôt, vianočné melódie, ozdobený stromček, slávnostne vyzdobená trieda a rozžiarené očká detí iba umocňovali vianočnú pohodu. Pani vychovávateľky sa s deťmi rozprávali o Vianociach, spoločne si prečítali vianočný príbeh z knižky a popri tom popíjali horúci voňavý čajík. Celé popoludnie bolo pre nás radostné, farebné, sviatočné, ale hlavne VIANOČNÉ.

     • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu

     • Školský parlament pre všetky triedne kolektívy v decembri vyhlásil súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu. Všetci žiaci sa zapojili do upratovania a výroby vianočných ozdôb a dekorácie. Triedy si krásne vyzdobili a tak porota mala veľmi ťažké rozhodovanie, no počet získaných bodov rozhodol o všetkom. Súťaž mala dve kategórie: v prvej súťažili triedy 1. stupňa a v druhej triedy 2. stupňa. Výsledky boli nasledovné:

      1. kategória
      1. miesto - 3.B
      2. miesto - 4.B  
      3. miesto - 1.A  a 1.B

       

      1. kategória
      1. miesto - 9.ročník
      2. miesto - 7.B  
      3. miesto - 5.A a 8.B

      Víťazom srdečne blahoželáme. Ďakujeme všetkým za ochotu skrášliť svoju triedu a svoje školské prostredie.

     • ...s láskou Vaši žiaci

     • Takéto pekné vianočné priania vytvorili žiaci našej školy na hodinách informatiky. K všetkých týmto prianiam sa pripájame a vyprosujeme požehnaný čas v kruhu Vašich rodín!

     • ...a takto sme pripravili "BIRTHDAY-PARTY"

     • Advent sa nám pomaly končí a my sa spätne s veľkou vďakou pozeráme na predošlé dni, ktoré boli pre nás veľkým obohatením. Impulzov, ktoré nám pomohli dobre sa pripraviť na Ježišovu ,,narodeninovú oslavu", bolo niekoľko: vymyslenie vianočného priania, z ktorých najkrajšie boli odmenené; podelenie sa o koláč, či sladkosť s núdznymi; obdarovanie spolužiaka ako aj výroba vlastného Betlehema. Okrem toho náš vestibul zdobil Betlehem, do ktorého žiaci prvého stupňa pridávali figúrky počas celého adventu. Tešíme sa, že nám Pán doprial takýto požehnaný čas a že sme tak mohli naše srdcia lepšie pripraviť na jeho príchod!

     • ...a Slovo bolo u Boha

     • Dňa 13.12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha. Žiaci si vybrali pekné rozmanité texty a na súťaž  sa pripravili naozaj svedomito. Víťazné miesta obsadili títo žiaci:

      3.kategória:

      Poézia:

      1.miesto - Slávka Kotradyová, 6.B

      2.miesto - Patrícia Lesniaková, 6.B

      3.miesto - Helena Grečková, 6.A  a Matias Milčák, 5.A

      Próza:

      1.miesto - Monika Adamcová, 5.B

      2.miesto - Ela Jakubová - 5.B

      3.miesto - Sára Vanacká, 5.A.

      4.kategória:

      Poézia:

      1.miesto - Veronika Zummerlingová, 8.A

      2.miesto - Tereza Zúdorová, 7.A

      3.miesto -  Linda Tabáková, 8.B

      Próza:

      1.miesto - Natália Adamcová, 7.B

      2.miesto - Mária Pidíková, 9.roč.

      3.miesto - Matúš Oláh a Johanka Grečková, 8.A

      Ďakujeme všetkým učínkujúcim za peknú prezentáciu vybraných textov a postupujúcim želáme veľa radosti na okresnom kole! 

       

       

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • V dňoch 23.-24.11. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Výsledky boli prejavom veľkej šikovnosti a usilovnosti našich žiakov pri učení sa cudzieho jazyka. V dvoch kategóriach obsadili prvé tri miesta títo žiaci:

      Kategória 1B:

      1.miesto: Michal Štubňa, 8.A

      2.miesto: Diana Grečková, 9.roč.

      3.miesto: Tobias Grünärmel,  9.roč.

      Kategória 1A:

      1.miesto: Tomáš Janečko, 7.A

      2.miesto: Margaréta Cvengrošová, 7.A

      3.miesto: Tereza Zúdorová, 7.A

      Žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim do okresného kola prajeme veľa úspechov!

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.

      o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

      udeľuje žiakom dňa 22. 12. 2022 (štvrtok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

      Riadne vyučovanie bude pokračovať po prázdninách dňa 9. 1. 2023

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

       

       

    • Workshop Guľovačka
     • Workshop Guľovačka

     • Uplynulý týždeň sa niesol v znamení tvorenia a kreativity detí zo školského klubu. Žiaci zo všetkých oddelení sa zúčastnili workshopu s názvom Guľovačka, na ktorom si z odpadového materiálu tvorili rôzne postavičky, vianočné stromčeky, snehové vločky a nechýbali ani zvieratká. Toto všetko si vytvorili podľa vlastných predstáv. Niektoré deti sa s tavnou pištoľou, ktorú pri aktivite používali, stretli po prvýkrát, no práca s ňou im nerobila žiaden problém. Všetkým deťom sa práca s odpadovým materiálom veľmi páčila a tešia sa na ďalšie tvorenie.

     • Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 20. a 21.12.2022 (utorok a streda) je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 19.12.2022 (pondelok) do 8:00 hod. 

      Ivana Salajová, 

      riaditeľka ŠJ 

    • Adventná návšteva v domove dôchodcov
     • Adventná návšteva v domove dôchodcov

     • V tomto uponáhľanom svete prosíme Pána Boha o čas. Všetci túžime dostať o trochu viac času. Zvlášť v tomto adventnom a vianočnom období chceme pamätať aj na tých, na ktorých mnoho ľudí zabúda, na tých, ktorí nemajú všetko to, čo máme my. V túžbe zahrnúť svojou pozornosťou a láskou iných sa žiaci I.A, I.B, II.A s triednymi učiteľkami, spolu so školskou kapelou pod vedením pani učiteľky Márie Šimonovičovej, rozhodli darovať kúsok času a navštíviť seniorov v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Spoločne starkým odprezentovali adventno-vianočné pásmo, odovzdali im medovníčky, ktoré napiekli i ozdobili žiaci z III.A, III.B, VIII.A a VIII.B. Osobitne pozdravili a popriali požehnané vianočné sviatky pani učiteľke, ktorá učila v tunajšej škole a má za sebou štyridsaťročnú pedagogickú prax, pani Júliu Šefčíkovú.

      Bože svetla, ktoré neubúda, len Ty nám môžeš darovať spoločenstvo a pokoj, ktoré trvajú. Prosím, daruj všetkým seniorom v domove dôchodcov pokoj a požehnanie, ktoré sú večné, a vychádzaj im Ty sám v ústrety, nielen počas Vianoc, ale aj po celý život! Amen.

    • Pečenie a zdobenie medovníčkov
     • Pečenie a zdobenie medovníčkov

     • Dňa 8.12.2022 si žiaci tretích a ôsmych ročníkov v rámci pracovného vyučovania a technickej výchovy v priestoroch Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi spríjemnili dopoludnie krásnou aktivitou. Svoje zručnosti si preverili v pečení, zdobení a balení medovníkov. Toto dopoludnie sa stalo nielen oslavou Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ale aj skúškou ich zručností pod dohľadom skúsených pedagógov spomínanej školy. Upečené medovníky poputujú do Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, aby spríjemnili našim starkým najkrajšie sviatky v roku. Za odborné rady, pomoc a trpezlivosť pri pečení a zdobení ďakujeme pani Ing. A. Brinckovej a pani A. Cvengrošovej, ako aj vybraným žiakom hotelovej akadémie.

     • Hlasné čítanie

     • 18. novembra 2022, sa uskutočnila aktivita: Hlasné čítanie - Číta celý prvý stupeň. Realizovala sa na 1. vyučovacej hodine. Jednotlivé ročníky čítali veku primerané knihy.

      Prvákom, keďže ešte nevedia čítať, knihu Ako sa stal Gusto pilotom od autorky L. Zednikovičovej  prečítali pani učiteľky. Z kniha sa žiaci dozvedeli o vytrvalosti, o dôležitosti snívania, o podpore rodiny a aj o odvahe. Na záver deti nakreslili obrázky z najpútavejších pasáži knihy.

      Druháci čítali niekoľko kapitol S.Uhríkovej a T.Kompaníka Jašo na jarmoku, ktorá rozprávala príbeh malej Barborky a jej psa Jaša, ktorí odišli na jarmok. Tu spoznali medovnikárku, čipkárku, majolikára, hrnčiara, drotárku, tkáčku, rezbára, košikára, kováča a kožušníka. Kniha niektorých tak zaujala, že si ju zobrali domov dočítať celú.

      Tretiaci prelúskali knihy Svet čaká na deti od D. Heviera. Autor napísal unikátnu publikáciu o detských hrdinoch a vzoroch našich dní, ktoré môžu inšpirovať naše deti k tomu, aby objavili svoje schopnosti, aby zúročili svoj talent, aby prežívali radostné a aktívne detstvo. Túto knihy majú tretiaci, zároveň aj ako povinné čítanie.

      Štvrtáci sa začítali do dobrodružného príbehu detí, ktoré sa ocitli v „inej realite“, TRIP alebo podivuhodné putovanie púšťou. Autorka Z. Holasová  v nej zakódovala veľké myšlienky o dočasných lákadlách zla a trvalej kráse dobra. 

      Verím, že sa knihy deťom páčili a možno ich naštartujú na objavovanie krás v knihách.

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • Aj tento rok si žiaci otestovali svoje znalosti a zručnosti v anglickom jazyku. Písomná časť bola zameraná na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie a posluch s porozumením, ústna časť na interakciu a plynulosť vo vyjadrovaní. Z tridsiatich zúčastnených sa najlepšie umiestnili nasledujúci žiaci:

      -v kategórii 1A (4.-7.roč.):

      1. miesto - Benjamín Marcinčin (7.B)

      2. miesto - Matias Milčák (5.A)

      3. miesto - Dušan Berko (6.A)

      -v kategórii 1B (8.-9.roč.):

      1. miesto - Tobias Grűnärmel (9.roč.)

      2. miesto - Diana Grečková (9.roč.)

      3. miesto - Veronika Zummerlingová (8.A)

      Všetkým srdečne blahoželáme! Víťazom zároveň prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole.

     • Triedne schôdzky rodičovského spoločenstva

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa budú konať netradične v stredu 14.12.2022 nasledovne:

      - o 16:00 -> 1.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B, 7.A, 8.A, 9.r

      - o 17:00 -> 2.A, 3.A, 5.A, 6.A, 6.B, 7.B, 8.B

       

      V tradičný deň schôdzok, teda vo štvrtok 15.12.2022 o 15:30 hod., Vás chceme pozvať k adventnej obnove srdca, pri ktorej sa budeme inšpirovať životom sv. manželov Martinovcov – rodičov sv. Terezky. Čaká na Vás obohacujúca prednáška, sv. omša, vzájomné zdieľanie pri občerstvení, ako aj priestor na osobný rozhovor s prednášajúcim.

      Z dôvodu lepšej organizácie Vás prosíme, aby ste svoj predbežný záujem nahlásili v registrácii, ktorá Vám príde v správe.

      Nech nám všetky naše spoločné stretnutia pomôžu pripraviť cestu prichádzajúcej Láske!

     • Technická olympiáda

     • Dňa 10.10.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo
      spolu 17 žiakov v dvoch kategóriách - A, B:
      Kategória A
      Šimon Krausz IX. 
      Jakub Baran IX. 
      Matúš Oláh VIII.A 
      Dalibor Faltin VIII.A 
      Hugo Jakubov VIII.B 
      Jakub Lučivianský VIII.B
      Timotej Jozef Pacák VIII.B

      Kategória B
      Martin Samuel Kollár VII.A 
      Samuel Pacák VII.A 
      Tomáš Janečko VII.A 
      Michal Furín VII.B 
      Jakub Dobrovský VII.B 
      Benjamín Marcinčin VII.B 
      Dávid Tkáč VI.A 
      Jakub Vitikáč VI.A 
      Jakub Smižanský VI.B
      Adam Stanko VI.B


      Na základe dosiahnutých výsledkov školského kola, postúpili do okresného kola Technickej olympiády traja žiaci: z 1. miesta Šimon Krausz, z 2.miesta Jakub Baran v kat. A,  ako aj Martin Samuel Kollár z 1.miesta v kat. B. V školskom kole bolo celkove úspešných až 13 riešiteľov, avšak pre nedostatočný počet bodov do okresného kola nepostúpili. Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády, kde žiaci Šimon Krausz a Jakub Baran dosiahli ako družstvo pekné 6. miesto.
      Martin Samuel Kollár obsadil v okresnom kole Technickej olympiády vo svojej kategórií B výborné 7.miesto. Chlapci sa tentokrát museli popasovať aj s praktickou časťou, ktorá bola dostatočne náročná. Pocit chlapcov tesne po skončení olympiády bol výborný a neskrývali nadšenie a radosť z dobre stráveného dňa v pekných priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej v SNV.

      Všetkým úspešným reprezentantom našej školy blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších kolách postupových súťaží, v škole a aj v osobnom živote.

      Mgr. Vratislav Pollák

    • Beh o métu
     • Beh o métu

     • Utorkové popoludnie v ŠKD sme si s deťmi spestrili súťažou Beh o métu. Ich úlohou bolo preniesť farebné loptičky cez prekážkovú dráhu so zaviazanými rukami. Deti najprv súťažili vo dvojiciach. Ten z dvojice, ktorý bol prvý v cieli, postúpil do finále. Víťazmi boli Tereza Novotná, Krištof Kavulič a Matej Repaský. Víťazom blahoželáme.

    • Indické preteky
     • Indické preteky

     • Posledný deň v mesiaci november sa popoludnie v školskom klube zmenilo na  netradičné „Indické preteky“. Tak ako indické ženy nosia džbány na hlave, tak si odvážne deti mali možnosť vyskúšať obmenu – nosiť na hlave knihu. Ich úlohou bolo prejsť určenú vzdialenosť, sadnúť si na stoličku, postaviť sa a prejsť naspäť do cieľa čo najrýchlejšie, a to bez toho, aby im kniha spadla. Deti mali príležitosť ukázať svoju šikovnosť a zároveň sa zabaviť. Najväčšiu radosť mali tí, ktorí sa umiestnili na stupienkoch víťazov, no potlesk si zaslúžia všetci zúčastnení.  

     • Rorátna sv.omša

     • Máme veľkú radosť, že sme mali možnosť aj v tohtoročnom advente odštartovať roráty. Napriek tomu, že sv.omša začína skôr - ešte za tmy, naplnili sme celú kaplnku aj priestory pre ňou. P.kaplán nás povzbudil, aby sme boli svetlom pre tento svet a prinášali tak Ježiša všade, kam nás posiela. Duchovne obohatení sme sa posilnili aj výbornou  horúcou čokoládou, ktorú nám pripravili tety kuchárky. Ďakujeme! 

    • Darovali sme lásku
     • Darovali sme lásku

     • Už po tretíkrát sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky s názvom: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Tento projekt spája generácie po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom tejto zbierky je potešiť seniorov v Domove sociálnych služieb v období Vianoc.

      Naši žiaci neváhali a vyzdobili krabice od topánok. Naplnili ich rôznymi maličkosťami. Zabalili niečo sladké, slané, mäkké, teplé, voňavé, niečo na zábavu... Nezabudli pribaliť aj milé slová a úprimné priania k blížiacim sa Vianociam. S úctou a láskou nachystali krásne krabičky plné darov. Darčeky pre našich seniorov pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. V čase Vianoc iste potešia našich starkých.

     • Duchovná obnova žiakov 6.ročníka

     • Utorok 29.11. 2022 bol pre žiakov 6.ročníka dňom duchovnej obnovy a vzájomného povzbudenia. Po posviacke adventných vencov nasledovala sv.omša, prezentácia o Dominikovi Saviovi ako i diskusia o tom, ako žiť svätosť v každodennosti. Žiaci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, vyrobiť si adventný kalendár a zapojiť sa do viacerých súťaží. Sme veľmi vďační Pánovi za tento pekný začiatok adventu. 

     • Adventná aktivita

     • Aj v tomto školskom roku pozývame všetkých žiakov pripojiť sa k adventnej aktivite "Birthday challenge", prostredníctvom ktorej sa chceme dobre pripraviť na slávenie Ježišovych narodenín. 

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.