• Najčastejšie otázky sociálnemu pedagógovi

     Zo strany žiakov:

     • Nemám žiadnych kamarátov.
     • Nerád chodím do školy.
     • Spolužiaci sa mi smejú.
     • Zažil som v škole / triede šikanovanie, bojím sa to niekomu povedať.
     • Viem o spolužiakoch, ktorí fajčia, používajú alkoholické nápoje, drogy a navádzajú aj ostatných.
     • Mám problém s učiteľom („učiteľ si na mňa zasadol“).
     • Nikto mi nerozumie, nechápe ma, nikto má nemá rád.
     • Nikto na mňa nemá čas, rodičia sú dlho v práci.
     • Mám stále konflikty doma so súrodencami.
     • Moji rodičia sa rozviedli, chcem sa porozprávať o tom, ako sa cítim.

      Zo strany rodičov:

     • Nezvládam výchovu môjho dieťaťa.
     • Vôbec ma nerešpektuje.
     • Kde robím chybu.
     • Moje dieťa sa zmenilo, vôbec spolu nekomunikujeme.
     • Dieťa je v zlej partii, má starších kamarátov.