• Aktivity ŠKD
    • Blokové vyučovanie
    • Blokové vyučovanie
    • Deň rodiny
    • Zvíťazili sme
     • Zvíťazili sme

      Pri príležitosti otvorenia novej tribúny na futbalovom štadióne, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 9. 2021 sa konal futbalový turnaj žiakov o pohár primátora mesta Spišská Nová Ves. Naši žiaci v kategórii 1. - 2. ročník obsadili v konkurencii všetkých mestských škôl vynikajúce 1. miesto. Školu reprezentovali: Samuel Vanacký, Tomáš Šuba, Bruno Ondáš, Dominik Kaľavský, Adam Repaský, Šimon Humený, Margaréta Pidíková, Lucia Hudáčeková, Nela Geletková.

     • Grazie, Papa Francesco!

      V uplynulých dňoch na naše Slovensko zavítala vzácna návšteva - zástupca Ježiša a hlava katolíckej Cirkvi - Sv.Otec František. Máme veľkú radosť, že mnohí z nás mohli byť účastní na stretnutí s ním, či už spoločne ako skupina, s rodinou ale aj ako jednotlivci. Z tohto výnimočného stretnutia si odnášame veľké množstvo duchovných zážitkov a Sv.Otcovi nesmierne ďakujeme za jeho povzbudenia, z ktorých budeme čerpať dlhý čas!

     • PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2021/2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti v školskom roku 2021/2022!

      Záujmové vzdelávanie 2021/2022

      Krúžková činnosť sa prispôsobuje protiepidemiologickými opatreniam podľa aktuálnych usmernení!

      Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi!


      VZDELÁVACIE POUKAZY

      Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

     • Riaditeľské voľno

      Pozývame všetkých, ktorí sa chcú stretnúť so Svätým Otcom, aby sa zaregistrovali na výnimočné stretnutie a takto prežili požehnaný čas, kedy k nám zavíta vzácna návšteva. 14. septembra (utorok) bude mať naša škola riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie bude pokračovať 16. 9. Privítajme spoločne Svätého Otca Františka.

    • Krúžky od TARGET v našej škole
     • Krúžky od TARGET v našej škole

      Aj v novom školskom roku spúšťame v spolupráci s Jazykovou školou TARGET na našej škole krúžky.

      Rodičom ponúkame prihlásenie sa na celoročný krúžok ako obvykle, s tým, že počas pandémie sa riadime podľa školského semaforu, ktorý umožňuje krúžky pre ZUŠ, CVČ a jazykové školy vo všetkých fázach okrem čiernej (v čiernej fáze sú umožnené len individuálne krúžky).

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa začne 2.9.2021 spoločne slávenou sv. omšou vo farskom kostole o 8.15 hod.

      Prosíme všetkých žiakov a rodičov 1. ročníka, aby boli na školskom dvore prítomní o 8.00 hod.

      Súčasťou slávnostného otvorenia školského roka (po sv. omši) je príhovor riaditeľky školy a privítanie žiakov 1. ročníka na školskom dvore. Po ukončení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú na krátku triednickú hodinu do tried, následne žiaci odchádzajú domov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage