Navigácia

Rozmiestnenie žiakov

Rozmiestnenie žiakov 2014/2015

 

ŠTATISTIKA UMIESTNENIA ŽIAKOV PODĽA TYPU SŠ

 

 

Umiestnenie

Názov skupiny škôl

celkom

dievčatá

Gymnáziá

19

11

Umelecké školy

 1

 1

Zdravotnícke školy

 0

 0

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ

 0

 0

Ekonomické, obchodné SOŠ

13

7

Pedagogické školy

4

4

Technické, dopravné SOŠ

1

0

SOŠ ostatné

20

9

Praktické školy, OU

  0

0

SPOLU

58

32

Pracovný pomer

0

0

Pokračujú na ZŠ v 9. ročníku

0

0

Pokračujú na ZŠ v nižšom ročníku

0

0

Neschopní na zaradenie

0

0

Mimo SR

0

0

Žiak nevyužil termín

0

0

Ostatní

0

0

SPOLU

0

0

ŽIACI SPOLU

58

32

25.06.2015

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi
    Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves
  • 053/4188830 - riaditeľ školy, 053/4188831- sekretariát, 053/4188832 - ekonómka školy, 053/4188833 - zástupkyňa riaditeľa, 053/4188835 - riaditeľka školskej jedálne

Fotogaléria